Tevredenheidsonderzoek

Advocatenkantoor Advance hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten en streeft ernaar haar dienstverlening daar waar mogelijk te blijven verbeteren. Graag horen wij daarom van u of u tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken. Naast een aantal vastgestelde vragen biedt dit formulier ook de mogelijkheid om eventuele verdere suggesties of opmerkingen achter te laten.

Ook in het geval u onverhoopt een klacht heeft over een van onze medewerkers verzoeken wij u ons dat te laten weten. Voor verdere informatie hoe wij deze klacht zullen behandelen verwijzen wij u graag naar ‘Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Advance’

 

Tevredenheidsonderzoek Advance advocaten

Wat is uw leeftijd?

Wat is uw geslacht?

Wat vindt u van de informatie die u kreeg van uw advocaat op het moment dat u uw zaak ter behandeling aan hem voorlegde?

Wat vindt u van de informatie die u kreeg van uw advocaat over uw rechten en plichten tijdens de behandeling van uw zaak?

Vindt u dat uw advocaat voldoende activiteiten heeft verricht om uw zaak zo spoedig mogelijk af te handelen?

Vindt u dat de met u gemaakte afspraken zijn nagekomen?

Wat vindt u van de inzet van uw advocaat?

Wat vindt u van de betrokkenheid van uw advocaat bij uw persoonlijke situatie?

Wat vindt u van de kennis van zaken van uw advocaat?

Wat vindt u van de bereikbaarheid van uw advocaat per telefoon of e-mail?

Wat vindt u van de duur van de behandeling van uw kwestie?

Vindt u dat u voldoende op de hoogte bent gehouden van de voortgang van uw zaak?

Wat vindt u van de klantvriendelijkheid van uw advocaat?

Wat vindt u van de zorgvuldigheid waarmee uw advocaat met uw gegevens is omgegaan?

Als u een rapportcijfer moet geven aan uw advocaat, welk cijfer krijgt deze dan?

Wat is voor u de belangrijkste reden om dit cijfer te geven?

Eventuele verdere suggesties en/of opmerkingen