Disclaimer

Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie op deze website slechts globaal en indicatief is. Het recht is zo omvangrijk dat de informatie op deze website onmogelijk volledig kan zijn.

Advance advocaten kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van de website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie, door virussen of het niet correct functioneren van de website.

Verwijzingen naar websites die niet door Advance advocaten worden onderhouden zijn enkel ter informatie opgenomen. Advance advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Op het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Advance advocaten van toepassing. Door gebruik te maken van deze website verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn.

Voor een juiste beoordeling van uw juridische mogelijkheden en risico’s is het noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van het advies worden gegarandeerd. Neem bij juridische problemen daarom altijd contact op met een van onze advocaten voor het maken van een afspraak. Hij zal uw kwestie dienen te beoordelen aan de hand van een persoonlijke bespreking.

Advance advocaten behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze website vermelde informatie (zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Advance advocaten.